Child-friendly divorce



We bekijken en bevragen jullie situatie elk vanuit eigen expertise; we vullen elkaar aan als coach- en advocaat-mediator. We beschikken over een breed netwerk van specialisten als jullie behoefte hebben aan bepaalde extra expertise.

Het mediationtraject start met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Sabien of Meike. Samen maken we een eerste inventarisatie en bespreken met onze werkwijze en tarief. Besluiten jullie om met ons de scheiding te regelen, dan vinden de gesprekken met Meike en Sabien samen plaats.





Mediationgesprekken met Meike en Sabien samen


Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren het succes van mediation sterk bepalen. Een daarvan is het vlot komen tot een oplossing die acceptabel is voor ieder. Wij bieden daarom mediation per dagdeel aan. 
Jullie komen samen tot de kern en hoeven niet te stoppen omdat de tijd erop zit van jullie sessie; er is tijd om in te gaan op wat er speelt en wat nodig is. Van elk gesprek ontvangen jullie een kort verslag.

Making good agreements and recording them in a parenting plan and covenant


Alle belangrijke onderdelen die geregeld moeten worden, denk aan: 

-  zorg- en omgangsregeling;

- financiën;

- huisvesting en 

- alles wat nog meer van belang blijkt

bespreken jullie onder onze begeleiding. We leggen de afspraken vast wanneer jullie je er allebei in kunnen vinden.

Legal procedure


We discuss the draft parenting plan and divorce agreement with you and submit them to the court if you agree. We handle the entire legal process, including registration in the municipal personal records database. You do not have to go to court yourself. We will keep you informed and inform you when everything has been finalized.

Aftercare

Onderwerpen als:
-  veranderingen in de financiële situatie;
- nieuwe partners of 
- afspraken die in de praktijk niet goed werken kunnen leiden tot nieuwe discussies tussen ex-partners. 
Herken je dit? Kom opnieuw met elkaar in gesprek; als ex-partners en/of als ouders. Je bent welkom, ook als je het mediationtraject niet bij ons hebt gevolgd.  

Communication

During your relationship, patterns have developed in how you talked and interacted with each other. These patterns may continue to exist after the divorce, with all the frustration that this entails. We uncover what is happening and help you on your way to a new way of communicating as parents.

Changed agreements

Divorce is a turbulent time.  It happens, that agreements you made at the time of the divorce turn out not to be feasible. Or due to changes in a situation they need to be reviewed and perhaps adjusted.

If you want to come to an agreement together

Coming to an agreement together is always preferable to a procedure. Aftercare through Child Friendly Divorce can be the solution for you.