Kindvriendelijk scheiden


Meike en Sabien bekijken en bevragen jullie situatie elk vanuit eigen expertise; we vullen elkaar aan als mediator en advocaat-mediator. 

Een kindgesprek is onderdeel van de mediation. Om dit op de beste en meest zuivere manier te doen, heeft Meike zich hierin extra opgeleid. Zowel Meike als Sabien hebben allebei de KIES opleiding gevolgd bij het expertisecentrum Kind en Scheiding.

Hebben de kinderen extra begeleiding nodig? Wij werken nauw samen met kindercoaches. Of hebben jullie behoefte aan extra begeleiding, dan wel 1 van jullie? Ons netwerk biedt deze mogelijkheden. Iedereen met wie wij werken heeft het kind en jullie welbevinden op 1 staan.Mediation

Jullie mediationtraject start met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Sabien of Meike. Samen maken we een eerste inventarisatie van belangrijke punten en bespreken met jullie onze werkwijze en tarief. Met elkaar bekijken we of er voldoende vertrouwen is om het mediationtraject in te gaan.  Mediationgesprekken

De doorlooptijd van een mediationtraject binnen onze praktijk duurt gemiddeld 3 dagdelen. 
Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren het succes van mediation sterk bepalen. Een daarvan is het vlot komen tot een oplossing die acceptabel is voor ieder. Wij bieden daarom mediation per dagdeel waarbij jullie begeleid worden door ons beiden. 
Jullie komen samen tot de kern en hoeven niet te stoppen omdat de tijd erop zit van jullie sessie; er is tijd om in te gaan op wat er speelt en wat nodig is. Van elk gesprek ontvangen jullie een kort verslag.

Goede afspraken maken en vastleggen in ouderschapsplan en convenant

Alle belangrijke zaken die geregeld moeten worden zoals zorg- en omgangsregeling, co-ouderschap, financiën, huisvesting en wat nog meer van belang is bespreken jullie onder onze begeleiding. We leggen de afspraken vast wanneer jullie je er allebei in kunnen vinden.

Juridische procedure

We bespreken het concept ouderschapsplan en scheidingsconvenant met jullie en dienen deze als jullie akkoord zijn in bij de rechtbank. We regelen de volledige juridische afhandeling tot en met inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Jullie hoeven zelf niet naar de rechtbank. Wij houden jullie op de hoogte en informeren jullie wanneer alles rond is.

Nazorg

Onderwerpen als  veranderingen in de financiële situatie, nieuwe partners of afspraken die in de praktijk niet goed werken kunnen leiden tot nieuwe discussies tussen ex-partners. Herken je dit? Kom opnieuw met elkaar in gesprek; als ex-partners of als ouders. Ook dit kan bij ons, onafhankelijk of je het mediationtraject bij kindvriendelijk scheiden hebt gevolgd.

Communicatie

Tijdens jullie relatie hebben zich patronen ontwikkeld in hoe jullie met elkaar praatten en omgingen. Het kan zijn dat deze patronen na de scheiding precies zo blijven bestaan, met alle frustratie van dien. Wij leggen bloot wat er gebeurt en helpen jullie op weg naar een nieuwe manier van communiceren als ouders.

Gewijzigde afspraken

Een scheidingstraject kenmerkt zich als een turbulente tijd.  Het gebeurt, dat afspraken die jullie ten tijde van de scheiding maakten, niet haalbaar blijken. Of door veranderingen in een situatie opnieuw bekeken en misschien aangepast dienen te worden. 

Als je er samen uit wilt komen

Samen tot afspraken komen heeft altijd de voorkeur boven een procedure. Nazorg via Kindvriendelijk Scheiden kan hierin voor jullie de oplossing bieden.